+30 22940 23747

Ο σκοπός του Gentle Carousel Greece, εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι η ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση ατόμων, πάσης ηλικίας, που ζουν κάτω από ειδικές συνθήκες διαβίωσης οφειλόμενες είτε σε γενετικές είτε σε κεκτημένες κινητικές, οργανικές η εγκεφαλικές δυσλειτουργίες η σε περιβάλλον μέσα στο οποίο έχουν υποχρεωτικά εγκλωβιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω ασθένειας η κοινωνικής συμπεριφοράς.

|

Το όραμα μας είναι να δημιουργηθεί ένας κύκλος υπηρεσιών που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε κάλεσμα και να καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών κοινωνικής φροντίδας, ιδρύματος, νοσοκομείου.

|

Να συντηρήσουμε με το καλύτερο τρόπο αυτό το πολύ δυνατό μέσο που χρησιμοποιούμε, τα σπάνια εκπαιδευμένα θεραπευτικά αλογάκια

|

Να καλύπτουμε τα έξοδα της μετακίνησης προς τους καθημερινούς προορισμούς και του ανθρώπινου δυναμικού που τα φροντίζει, τα εκπαιδεύει και τα συνοδεύει.

|

Η εξεύρεση πόρων με την απαραίτητη στήριξη φορέων ιδιωτικού η εταιρικού ενδιαφέροντος.

Γίνετε Υποστηρικτές Μας