ΣΚΟΠΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΛΟΓΑΚΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
ο ΣΚΟΠΟς

Ο σκοπός του Gentle Carousel Greece, εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι η ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση ατόμων, πάσης ηλικίας, που ζουν κάτω από ειδικές συνθήκες διαβίωσης οφειλόμενες είτε σε γενετικές είτε σε κεκτημένες κινητικές, οργανικές η εγκεφαλικές δυσλειτουργίες η σε περιβάλλον μέσα στο οποίο έχουν υποχρεωτικά εγκλωβιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω ασθένειας η κοινωνικής συμπεριφοράς.

ΣΤΟΧΟΙ

Να συντηρήσουμε με το καλύτερο τρόπο αυτό το πολύ δυνατό μέσο που χρησιμοποιούμε, τα σπάνια εκπαιδευμένα θεραπευτικά αλογάκια

Να καλύπτουμε τα έξοδα της μετακίνησης προς τους καθημερινούς προορισμούς και του ανθρώπινου δυναμικού που τα φροντίζει, τα εκπαιδεύει και τα συνοδεύει.

Η εξεύρεση πόρων με την απαραίτητη στήριξη φορέων ιδιωτικού η εταιρικού ενδιαφέροντος.

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα μας είναι να δημιουργηθεί ένας κύκλος υπηρεσιών που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε κάλεσμα και να καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών κοινωνικής φροντίδας, ιδρύματος, νοσοκομείου.

ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Η εξεύρεση πόρων με την απαραίτητη στήριξη φορέων ιδιωτικού η εταιρικού ενδιαφέροντος.
Γίνετε Υποστηρικτές Μας