Το Σάββατο 29/5 στην Οικογενειακή Ημέρα της έκθεσης «ΙΠΠΟΣ: Το Άλογο στην Αρχαία Αθήνα» της American School of Classical Studies at Athens η τρυφερη Ηβη και η ξελoγιαστρα Καλυψώ τα εκπαιδευμένα αλογάκια του Gentle Carousel Greece Miniature Therapy Horses συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής!